Ngày Hội Siêu Sale.

Ngày đăng: 10.12.2023

Thời gian

- Thời gian bắt đầu sự kiện: Từ 10h00 ngày 08/03/2024 đến 23h59 ngày 09/03/2024

 

Thể Lệ

- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://khobautruyenthuyet.vn/su-kien/ngay-hoi-sieu-sale

- Thuyền trưởng sử dụng GOSU để mua các gói quà tại giao diện này. Mỗi gói quà chỉ được mua 1 lần duy nhất.

- Quà khi mua thành công sẽ trả bằng Giftcode. Thuyền trưởng vào phần Lịch Sử để nhận giftcode của mình.

 
Lưu ý: Quà mua tại trang sự kiện sẽ KHÔNG TÍNH vào bất kỳ sự kiện ingame nào và không tính VIP ingame

 

STT

QUÀ TẶNG

SL

GIÁ GOSU

1

Kim Cương

1,000

180 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

10

Bù Nhìn 5 Sao

2

2

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

6

180 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

6

Bù Nhìn 6 Sao

1

3

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

15

360 GOSU

Rune IV

1

Mảnh Rune

10,000

4

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

10

360 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

10

Bù Nhìn 6 Sao

1

5

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

20

900 GOSU

Tinh Túy Vỏ Sò

30,000

Thủy Tinh Tẩy Luyện

10,000

Mảnh Rune

10,000

6

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

20

900 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

10

Thủy Tinh Thế Lực

10

Bột Huy Hiệu

2000

7

Bù Nhìn 6 Sao

2

1.800 GOSU

Rune IV

3

Thủy Tinh Diệm Viêm

10

Thủy Tinh Huyền Sương

40

8

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

40

1.800 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

30

Vỏ Sò IV
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa; Mây; Xung Kích; Trảm Kích; Laser)

1

Xu Vòng Quay Cao Cấp

20

9

Bù Nhìn 9 Sao

1

3.600 GOSU

Rương Chọn Thánh Khí

2

Thủy Tinh Diệm Viêm

20

Thủy Tinh Huyền Sương

50

10

Thủy Tinh Thức Tỉnh

1

3.600 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

25

Thủy Tinh Tẩy Luyện

20,000

Mảnh Rune

20,000

11

Rương Mảnh UR Chính

50

9.000 GOSU

Bù Nhìn 6 Sao

3

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

40

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

30

Rương Vỏ Sò IV Ngẫu Nhiên
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa; Mây; Xung Kích)

1

12

Rương Mảnh UR Chính

50

9.000 GOSU

Rune V

2

Bù Nhìn 6 Sao

3

Đá Đúc Lại Rune

20

Rương Vỏ Sò IV Ngẫu Nhiên
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa; Mây; Xung Kích)

1

13

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

130

18.000 GOSU

Quà Cải Tạo Thánh Khí
(Chọn Đá Cải Tạo; Ngọc Cải Tạo)

2

Bù Nhìn 9 Sao

1

Tinh Túy Vỏ Sò

300,000

Đá Thức Tỉnh Trang Bị

50

14

Rương Mảnh UR Chính

100

18.000 GOSU

Đá Đúc Lại Rune

50

Bù Nhìn 9 Sao

1

Thủy Tinh Thức Tỉnh

1

Rương Chọn Vỏ Sò V
(Chọn Vỏ Sò Laser; Trảm Kích)

1