MỪNG SINH NHẬT 2 TUỔI KHO BÁU TRUYỀN THUYẾT.

Ngày đăng: 21.12.2023

Thời gian

- Thời gian bắt đầu sự kiện: Từ 10h00 ngày 22/12/2023 đến 23h59 ngày 01/01/2024

- Thời gian nhận lượt (Nạp Thẻ và nhận lượt): Từ 00h00 ngày 22/12/2023 đến 23h59 ngày 31/12/2023

 

Thể Lệ

- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: http://khobautruyenthuyet.vn/su-kien/sinh-nhat-2-tuoi

- Thuyền trưởng hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt và tiến hành Chúc Mừng để nhận được Hộp Quà Sinh Nhật, Nến Trang Trí, Quà Trang Trí Giftcode hấp dẫn.

- Thuyền trưởng dùng Nến và Hộp Quà để trang trí Bánh Kem và nhận điểm. Sau đó dùng điểm để đổi các phần thưởng và Giftcode hấp dẫn tại trang sự kiện. Điểm khi trang trí Bánh Kem được tính như sau:

  • Trang trí Thường: 1 Điểm; Tốn 1 Nến
  • Trang trí Đặc Biệt: 10 Điểm; Tốn 3 Nến + 1 Hộp Quà

- Tất cả người chơi tham gia Tặng Hoa đạt mốc  50.000 - 100.000 - 200.000 - 300.000 - 500.000 lượt sẽ nhận được Quà Toàn Server (Tính tổng các mốc nhận được & phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc).

- Ngoài ra cá nhân mỗi thuyền trưởng khi quay thưởng tích lũy đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được quà đạt mốc.

Lưu ý:

- Thuyền trưởng vui lòng chọn đúng nhân vật và máy chủ tham gia để nhận quà. Các trường hợp nhận sai quà vào máy chủ khác sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ.

- Trong thời gian game bảo trì (định kỳ vào mỗi thứ 5) khi dùng lượt để Chúc mừng hoặc đổi quà sẽ không nhận được vật phẩm trong game. Do đó các thuyền trưởng vui lòng không tham gia sự kiện khi game bảo trì để tránh xảy ra lỗi. Các trường hợp không nhận được quà khi tham gia sự kiện lúc game đang bảo trì sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ.

Quy tắc nhận lượt

Lưu ý:

- Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất

- Chọn chính xác máy chủ trước khi nhận lượt chơi, các trường hợp nhận sai lượt vào máy chủ khác sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

Nhiệm Vụ Lượt Lưu ý
Đăng nhập mỗi ngày 1 Nhận mỗi ngày
Chia sẻ mỗi ngày 2 Nhận mỗi ngày
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) 1 Đủ điều kiện sẽ nhận

 

Lưu Ý:

- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)

- Số lượt sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game

- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:

- Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)

- Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)

- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Thuyền trưởng có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ.

 

Phần Thưởng Chúc Mừng

Khi Chúc Mừng ngẫu nhiên sẽ nhận được các vật phẩm trong danh sách sau:

STT
Vật phẩm
1
Hộp Quà Sinh Nhật
2 Nến Trang Trí
3 Quà Trang Trí
4 Giftcode Sinh Nhật

Quà gồm:
Kim Cương x2500
Thẻ Chiêu Mộ Như Ý x5
Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ x10

 

Quà Đăng Nhập

Ngày Vật Phẩm Số Lượng
1
Kim Cương 300
2
Thủy Tinh Thế Lực 2
3
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 5
4
Kim Cương 500
5
Thủy Tinh Tẩy Luyện 500
6
Thẻ Chiêu Mộ Như Ý 5
7
Kim Cương 500
8
Mảnh Rune 500
9
Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ 5
10
Kim Cương 2000

 

Đổi Quà Trang Trí Bánh Kem

- Thuyền Trưởng sử dụng Điểm để đổi các vật phẩm & Giftcode. Điểm sau khi đổi sẽ trừ đi vào số điểm đang có.

- Các Quà 75-100-125-150-175-200 sẽ nhận bằng Giftcode. Thuyền trưởng có thể vào Lịch Sử để nhận code sau khi đổi quà thành công.

- Quà 1-2-5-20-30-50 sẽ gửi vật phẩm vào ingame. Thuyền trưởng vào game kiểm tra Thư để nhận quà.

STT

Quà Tặng

SL

Điểm

Giới hạn đổi

Loại

1

Beli

500000

1

99

Ingame

2

Kim Cương

100

2

99

Ingame

3

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

1

5

20

Ingame

4

Bù Nhìn 6 Sao

1

20

3

Ingame

5

Rương Mảnh UR

10

30

5

Ingame

6

Rune IV

1

50

3

Ingame

7

Kim Cương

500

75

1

Giftcode

Bù Nhìn 6 Sao

1

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

5

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

5

8

Kim Cương

1,000

100

1

Giftcode

Bù Nhìn 6 Sao

1

Rương Mảnh UR

10

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

10

9

Kim Cương

1500

125

1

Giftcode

Bù Nhìn 6 Sao

1

Rương Mảnh UR

10

Rune IV

1

10

Kim Cương

2000

150

1

Giftcode

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

15

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

10

Mảnh Rune

5000

11

Kim Cương

2500

175

1

Giftcode

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

10

Bù Nhìn 6 Sao

2

Thủy Tinh Tẩy Luyện

5,000

12

Kim Cương

3000

200

1

Giftcode

Rune IV

1

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

10

Rương Mảnh UR

20

 

Ưu Đãi Mừng Sinh Nhật

- GOSU khi mua Quà Ưu Đãi sẽ KHÔNG TÍNH vào bất kỳ sự kiện ingame nào và không tính VIP game.

- Quà khi mua thành công sẽ nhận được Giftcode. Các thuyền trưởng có thể vào phần Lịch sử để nhận code.

 

STT

QUÀ TẶNG

SL

GIÁ GOSU

1

Kim Cương

1,000

180 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

10

Bù Nhìn 5 Sao

2

2

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

6

180 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

6

Bù Nhìn 5 Sao

2

3

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

10

360 GOSU

Rune IV

1

Mảnh Rune

5000

4

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

8

360 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

8

Bù Nhìn 6 Sao

1

5

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

20

900 GOSU

Tinh Túy Vỏ Sò

20000

Thủy Tinh Tẩy Luyện

5000

Mảnh Rune

5000

6

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

20

900 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

10

Thủy Tinh Thế Lực

5

Bột Huy Hiệu

2000

7

Rương Vỏ Sò IV Ngẫu Nhiên
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)

1

1.800 GOSU

Rune IV

2

Thủy Tinh Diệm Viêm

10

Thủy Tinh Huyền Sương

40

8

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

30

1.800 GOSU

Rương Vỏ Sò III Ngẫu Nhiên
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)

1

Bột Huy Hiệu

5000

Thủy Tinh Tẩy Luyện

5000

9

Bù Nhìn 9 Sao

1

3.600 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

20

Thủy Tinh Diệm Viêm

18

Thủy Tinh Huyền Sương

60

10

Thủy Tinh Thức Tỉnh

1

3.600 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

20

Thủy Tinh Tẩy Luyện

20000

Mảnh Rune

20000

11

Rương UR Chính

50

9.000 GOSU

Bù Nhìn 6 Sao

3

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

50

Đá Đúc Lại Rune

10

Thủy Tinh Tẩy Luyện

8,000

12

Mảnh Đảo Quỷ Zoro

60

9.000 GOSU

Rune V

1

Bù Nhìn 6 Sao

3

Đá Đúc Lại Rune

10

Rương Vỏ Sò IV Ngẫu Nhiên
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)

1

13

Mảnh Đảo Quỷ Zoro

80

18.000 GOSU

Rune V

2

Đá Đúc Lại Rune

20

Thủy Tinh Tẩy Luyện

15000

Bột Huy Hiệu

15,000

 

 

Quà Tích Lũy Cá Nhân

MỐC PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
100 lượt chơi Kim Cương 500
Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ 3
Mảnh Ngẫu Nhiên [5 sao] 30
Beli treo máy [8H] 3
200 lượt chơi Kim Cương 1000
Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ 5
Rương Chiêu Mộ [Tím] 5
Mảnh Ngẫu Nhiên [5 sao] 50
300 lượt chơi Kim Cương 2000
Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ 5
Rương Chiêu Mộ [Tím] 15
Mảnh Ngẫu Nhiên [5 sao] 50
Beli treo máy [8H] 5
500 lượt chơi Kim Cương 3500
Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ 10
Rương Rune [Tím] 30
Rương Chiêu Mộ [Tím] 30
Mảnh Tứ Hoàng Tinh Anh 100
1000 lượt chơi Kim Cương 5000
Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ 25
Mảnh Tứ Hoàng Tinh Anh 200
Thủy Tinh Tẩy Luyện 10000
Rương Mảnh UR 50
 
 
 

Quà Top BXH Chúc Mừng

TOP PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
TOP 1 Mảnh UR Tự Chọn  500
Quà Cải Tạo Thánh Khí
(Chọn Đá Cải Tạo, Ngọc Cải Tạo)
3
Bù Nhìn 9* 3
Rương Chọn Trang Bị 4 Sao 5
Tinh Túy Thức Tỉnh Trang Bị 15,000
Rương Chọn Vỏ Sò IV
(Chọn Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)
4
TOP 2
Mảnh UR Tự Chọn  300
Quà Cải Tạo Thánh Khí
(Chọn Đá Cải Tạo, Ngọc Cải Tạo)
2
Bù Nhìn 9* 2
Rương Chọn Trang Bị 4 Sao 4
Tinh Túy Thức Tỉnh Trang Bị 10,000
Rương Chọn Vỏ Sò IV
(Chọn Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)
3
TOP 3
Mảnh UR Tự Chọn 200
Quà Cải Tạo Thánh Khí
(Chọn Đá Cải Tạo, Ngọc Cải Tạo)
2
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn Trang Bị 4 Sao 3
Tinh Túy Thức Tỉnh Trang Bị 7500
Rương Chọn Vỏ Sò IV
(Chọn Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)
2
TOP 4 - 10
Mảnh UR Tự Chọn 100
Quà Cải Tạo Thánh Khí
(Chọn Đá Cải Tạo, Ngọc Cải Tạo)
1
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 2
Tinh Túy Thức Tỉnh Trang Bị 5000
Rương Chọn Vỏ Sò IV
(Chọn Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)
1