CỬA HÀNG BIGMOM.

Ngày đăng: 19.01.2024

Thời gian

- Thời gian bắt đầu sự kiện: Từ 10h00 ngày 19/01/2024 đến 23h59 ngày 26/01/2024

- Thời gian nhận Kẹo(Nạp Thẻ và nhận Kẹo): Từ 00h00 ngày 19/01/2024 đến 23h59 ngày 25/01/2024

 

Thể Lệ

- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: http://khobautruyenthuyet.vn/su-kien/cua-hang-bigmom 

- Tại trang sự kiện, Thuyền trưởng sẽ có rất nhiều gói quà có thể dùng GOSU trực tiếp để mua. Bên cạnh đó, mỗi khi mua các gói nạp trong game sẽ nhận thêm vật phẩm đặc biệt là KẸO.

- Các gói quà khi mua trong Cửa Hàng Bigmom cũng sẽ được tính thành KẸO tại trang sự kiện theo quy tắc 180 GOSU = 1 Kẹo

- Thuyền trưởng dùng KẸO để đổi các phần thưởng & Giftcode hấp dẫn tại phần Tích Kẹo Đổi Quà.

Lưu ý: Trong thời gian game bảo trì (định kỳ vào mỗi thứ 5) khi dùng KẸO để đổi quà sẽ không nhận được vật phẩm trong game. Do đó các thuyền trưởng vui lòng không tham gia sự kiện khi game bảo trì để tránh xảy ra lỗi. Các trường hợp không nhận được quà khi tham gia sự kiện lúc game đang bảo trì sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ.

 

Cửa Hàng Bigmom

- Thuyền trưởng sử dụng GOSU để mua các gói quà tại giao diện này. Mỗi gói quà chỉ được mua 1 lần duy nhất.

- Quà khi mua thành công sẽ trả bằng Giftcode. Thuyền trưởng vào phần Lịch Sử để nhận giftcode của mình.

 
Lưu ý: Quà mua tại trang sự kiện sẽ KHÔNG TÍNH vào bất kỳ sự kiện ingame nào và không tính VIP ingame

 

STT

PHẦN THƯỞNG

SL

GIÁ GOSU

1

Kim Cương

1,000

180 GOSU

Bù Nhìn 5 Sao

2

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

10

2

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

10

180 GOSU

Rương Đồng Đội 4 Hệ

1

Mảnh Rune

5,000

3

Kim Cương

2,500

360 GOSU

Bù Nhìn 5 Sao

3

Bù Nhìn 6 Sao

1

4

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

20

360 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

10

Thủy Tinh Tẩy Luyện

10,000

5

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

20

900 GOSU

Rune IV

2

Đá Thức Tỉnh Trang Bị

15

Chìa Khóa Rương

10

6

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

15

900 GOSU

Bù Nhìn 6 Sao

1

Mảnh Rune

5,000

Rương Vỏ Sò IV Ngẫu Nhiên
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)

1

7

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

30

1.800 GOSU

Bù Nhìn 6 Sao

2

Tinh Túy Vỏ Sò

100,000

Thủy Tinh Diệm Viêm

10

8

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

20

1.800 GOSU

Mảnh Vỏ Sò IV

5

Rune V

1

Thủy Tinh Huyền Sương

25

9

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

30

3.600 GOSU

Mảnh Vỏ Sò IV

12

Rương Mảnh UR

50

Thủy Tinh Tẩy Luyện

20,000

Mảnh Rune

20,000

10

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

45

3.600 GOSU

Chìa Khóa Rương

20

Rương Chọn Thánh Khí

2

Thủy Tinh Diệm Viêm

20

Thủy Tinh Huyền Sương

40

11

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

60

9.000 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

45

Bù Nhìn 6 Sao

3

Rương Vỏ Sò IV Ngẫu Nhiên
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)

1

Rune V

2

12

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

100

18.000 GOSU

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

75

Bù Nhìn 9 Sao

1

Quà Cải Tạo Thánh Khí
(Chọn Đá Cải Tạo, Ngọc Cải Tạo)

2

Thủy Tinh Thức Tỉnh

1

Cửa Hàng Mua Chung

- Thuyền trưởng sử dụng GOSU để mua các gói quà tại giao diện này. Mỗi gói quà chỉ được mua 1 lần duy nhất.

- Quà khi mua thành công sẽ trả bằng Giftcode. Thuyền trưởng vào phần Lịch Sử để nhận giftcode của mình.

- Đặc biệt tại giao diện mua chung này, càng nhiều Thuyền trưởng mua thì giá sẽ càng giảm mạnh. Tuy nhiên để đảm bảo cho các Thuyền trưởng mua sớm thì khi giá được giảm, các Thuyền trưởng mua giá trước đó sẽ được bù lại vật phẩm đặc biệt là KẸO (sử dụng đổi quà tại giao diện sự kiện Tích Kẹo Đổi Quà)

- Cứ giảm 180 GOSU chênh lệch sẽ bù 1 KẸO.

- Khi giá gói quà giảm, các thuyền trưởng có thể nhấn vào nút Bù KẸO tại mục Tích Kẹo Đổi Quà để nhận lại số Kẹo được bù.

 
Lưu ý: Quà mua tại trang sự kiện sẽ KHÔNG TÍNH vào bất kỳ sự kiện ingame nào và không tính VIP ingame

 

STT

QUÀ TẶNG

GIÁ GOSU GỐC

GIÁ GIẢM LẦN 1

KẸO BÙ LẦN 1

GIÁ GIẢM LẦN 2

KẸO BÙ LẦN 2

 

Đủ 100 người mua sẽ giảm giá lần 1

Đủ 100 người mua sẽ giảm giá lần 2

1

Mảnh Rune x10,000

1.800 GOSU

1.440 GOSU

2

900 GOSU

3

Mảnh Vỏ Sò IV x5

Rương Mảnh UR Chính x25

Tinh Túy Thức Tỉnh Trang Bị x5,000

   

Đủ 50 người mua sẽ giảm giá lần 1

Đủ 50 người mua sẽ giảm giá lần 2

2

Thủy Tinh Diệm Viêm x15

3.600 GOSU

3.060 GOSU

3

2.340 GOSU

4

Bù Nhìn 6 Sao x2

Rương Vỏ Sò IV Ngẫu Nhiên x1
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)

Rương Chọn Thánh Khí x1

   

Đủ 20 người mua sẽ giảm giá lần 1

Đủ 20 người mua sẽ giảm giá lần 2

3

Đá Thức Tỉnh Trang Bị x20

9.000 GOSU

8.100 GOSU

5

6.840 GOSU

7

Quà Cải Tạo Thánh Khí x1
(Chọn Đá Cải Tạo, Ngọc Cải Tạo)

Tinh Túy Vỏ Sò x100,000

Rương Chọn Vỏ Sò IV x1
(Chọn Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)

Rune V x1

   

Đủ 10 người mua sẽ giảm giá lần 1

Đủ 10 người mua sẽ giảm giá lần 2

4

Rương Mảnh UR Chính x100

18.000 GOSU

16.560 GOSU

8

14.760 GOSU

10

Bù Nhìn 9 Sao x1

Vỏ Sò IV x2
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích, Laser, Trảm Kích)

Thủy Tinh Thức Tỉnh x1

Đá Đúc Lại Rune x50

 

Tích Kẹo Đổi Quà

Quy Tắc Nhận Kẹo

Nhiệm Vụ Số KẸO nhận
Lưu ý
Đăng nhập sự kiện 1 Nhận 1 lần duy nhất
Chia sẻ sự kiện 1 Nhận 1 lần duy nhất
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) 1 Đủ điều kiện sẽ nhận
Cửa Hàng Bigmom, Cửa Hàng Mua Chung - 180 GOSU = 1 Kẹo
Bù Kẹo Cửa Hàng Mua Chung - Khi giá các gói giảm sẽ bù KẸO cho người chơi đã mua giá trước đó

Lưu Ý:

- Chọn chính xác server trước khi nhận KẸO, các trường hợp nhận sai vào server khác sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Nhận KẸO, sau đó nhấn vào Nhận KẸO để hệ thống cập nhật số KẸO tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)

- Số KẸO sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game

- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 KẸO sẽ tính như sau:

- Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 KẸO (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 KẸO )

- Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)

- Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất. Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Thuyền trưởng có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ.

Phần thưởng đổi Kẹo

Phần thưởng khi đổi Kẹo sẽ chia thành 3 loại:

- Quà 1-2-5-20 Kẹo sẽ gửi vật phẩm vào ingame. Thuyền trưởng vào game kiểm tra Thư để nhận quà.

- Quà 50-100-150-300 Kẹo sẽ nhận bằng Giftcode. Thuyền trưởng có thể vào Lịch Sử để nhận code sau khi đổi quà thành công.

- Quà 450-600-750-1000 Kẹo sẽ ghi nhận thông tin nhân vật đổi quà. Quà sẽ được gửi vào Thư trong vòng 72h sau khi sự kiện kết thúc.

Đối với Quà 1000 Kẹo có phần thưởng Mảnh UR Tự Chọn, khi kết thúc sự kiện Nami sẽ liên hệ với thuyền trưởng để chọn mảnh tướng muốn lấy. Lưu ý chỉ được chọn 1 Tướng UR và tướng xuất hiện trước ngày 26/01.

STT

PHẦN THƯỞNG

SL

LOẠI

KẸO

GIỚI HẠN ĐỔI

1

Beli

500000

Ingame

1

999

2

Kim Cương

100

Ingame

2

999

3

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

1

Ingame

5

25

4

Bù Nhìn 6 Sao

1

Ingame

20

5

5

Tinh Túy Thức Tỉnh Trang Bị

3,000

Giftcode

50

1

Thẻ Chiêu Mộ Như Ý

10

Mảnh Tinh Anh 5 Sao Ngẫu Nhiên

200

Bù Nhìn 5 Sao

2

6

Mảnh Rune

10,000

Giftcode

100

1

Xu Vòng Quay Cao Cấp

15

Rune IV

2

Bù Nhìn 6 Sao

1

7

Đá Thức Tỉnh Trang Bị

25

Giftcode

150

1

Rương Vỏ Sò IV Ngẫu Nhiên
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích)

1

Thủy Tinh Tẩy Luyện

20,000

Tinh Túy Vỏ Sò

150,000

8

Bù Nhìn 6 Sao

2

Giftcode

300

1

Mảnh Vỏ Sò IV

15

Thủy Tinh Diệm Viêm

10

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

30

9

Rương Mảnh UR Chính

50

Gửi quà sau khi sự kiện kết thúc

450

1

Bù Nhìn 6 Sao

3

Thẻ Chiêu Mộ Hạn Giờ

50

Rune V

2

Đá Đúc Lại Rune

50

10

Mảnh Vỏ Sò IV

20

Gửi quà sau khi sự kiện kết thúc

600

1

Bù Nhìn 9 Sao

1

Thủy Tinh Diệm Viêm

20

Thủy Tinh Huyền Sương

50

Rương Chọn Thánh Khí

3

11

Rương Mảnh UR Chính

150

Gửi quà sau khi sự kiện kết thúc

750

1

Thủy Tinh Thức Tỉnh

1

Bù Nhìn 9 Sao

2

Vỏ Sò IV
(Nhận ngẫu nhiên Vỏ Sò Lửa, Mây, Xung Kích, Laser, Trảm Kích)

2

Quà Cải Tạo Thánh Khí
(Chọn Đá Cải Tạo, Ngọc Cải Tạo)

2

12

Mảnh UR Tự Chọn

400

Gửi quà sau khi sự kiện kết thúc

1000

1

Thủy Tinh Thức Tỉnh

2

Rương Chọn Vỏ Sò V
(Chọn Vỏ Sò Laser, Trảm Kích)

2

Bù Nhìn 9 Sao

3

Quà Cải Tạo Thánh Khí
(Chọn Đá Cải Tạo, Ngọc Cải Tạo)

2