Thám Hiểm Đảo Hải Tặc.

Ngày đăng: 03.06.2022

Thời gian

- Thời gian bắt đầu sự kiện: Từ 10h00 ngày 03/06/2022 đến 23h59ngày 10/06/2022

- Thời gian nhận lượt (Nạp Thẻ và Nhiệm Vụ): Từ 00h00 ngày 03/06/2022 đến 23h59 ngày 09/06/2022

 

 

Thể Lệ

- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://khobautruyenthuyet.vn/su-kien/tham-hiem-dao-hai-tac

- Thuyền trưởng hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt và tiến hành Thám Hiểm để nhận được Huy Hiệu Thám Hiểm và nhiều phần quà hấp dẫn.

- Thuyền trưởng dùng Huy Hiệu Thám Hiểm để đổi các phần quà hấp dẫn tại Shop Thám Hiểm.

- Tất cả người chơi tham gia Thám Hiểm đạt mốc 50.000 - 100.000 - 200.000 - 300.000 - 500.000 lượt sẽ nhận được Quà Toàn Server   (Tính tổng các mốc nhận được & phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc).

- Ngoài ra cá nhân mỗi thuyền trưởng khi quay thưởng tích lũy đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được quà đạt mốc.

 

Quy tắc nhận lượt

Lưu ý:

- Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất

- Chọn chính xác server trước khi nhận lượt chơi, các trường hợp nhận sai lượt vào server khác sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

Nhiệm Vụ Lượt Lưu ý
Đăng nhập mỗi ngày 1 Nhận mỗi ngày
Chia sẻ mỗi ngày 2 Nhận mỗi ngày
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) 1 Đủ điều kiện là nhận

 

Lưu Ý:

- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)

- Số lượt sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game

- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:

- Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)

- Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)

- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Thuyền trưởng có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ.

 

Phần Thưởng Thám Hiểm

Khi Thám Hiểm ngẫu nhiên sẽ nhận được các vật phẩm trong danh sách sau:

STT
Vật phẩm
1
Hộp quà Thám Hiểm
2 Huy Hiệu Thám Hiểm

Shop Thám Hiểm:

Thuyền Trưởng sử dụng Huy Hiệm Thám Hiểm nhận được để đổi các vật phẩm mong muốn từ Shop Thám Hiểm:

Vật phẩm Số lượng đổi 1 lần Giới Hạn Đổi
Beli 100000 99
Kim Cương 50 99
Rương TB Đỏ Ngẫu Nhiên [3*] 1 1
Thẻ Chiêu Mộ Như Ý 1 30
Thẻ Sưu Tập Tem 1 30
Bù Nhìn 6* 1 1
Giftcode Sanji 1 1
Giftcode Zoro 1 1
Giftcode Wano Luffy 1 1

Phần Thưởng Hộp Quà Thám Hiểm

Khi mở hộp quà thám hiểm sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Vật Phẩm Số lượng
Beli 10000
Thẻ Chiêu Mộ Thường 1
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 1
Tăng Tốc EXP 30p 1
Tăng Tốc Beli 30p 1
Xu Vòng Quay Thường 1
Xu Vòng Quay Cao Cấp 1
Đá Tiến Bậc 50
Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên 1
Mảnh Rune 50

 

Quà Giftcode

Giftcode

Quà

Sanji Kim Cương x500
Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên x100
Mảnh Hải Tặc 5* Ngẫu Nhiên x100
Mảnh Thất Vũ Hải 5* Ngẫu Nhiên
Zoro Kim Cương x1000
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp x30
Thẻ Chiêu Mộ Như Ý x20
Thẻ Chiêu Mộ Điểm x10
Luffy

Kim Cương x2000
Mảnh Hải Tặc Tinh Anh x100
Mảnh Hải Quân Tinh Anh x100
Mảnh Thất Vũ Hải Tinh Anh x100
Mảnh Tứ Hoàng Tinh Anh x100

 

Quà Mốc Tích Lũy Cá Nhân

MỐC PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
50 lần thám hiểm
Kim Cương 200
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 1
Xu Vòng Quay 3
100 lần thám hiểm
Kim Cương 200
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 3
Mảnh Ngẫu Nhiên [5 sao] 20
Beli treo máy [0.5H] 3
200 lần thám hiểm
Kim Cương 500
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 5
Rương Chiêu Mộ [Tím] 3
Mảnh Ngẫu Nhiên [5 sao] 30
300 lần thám hiểm
Kim Cương 1000
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 10
Rương Chiêu Mộ [Tím] 10
Mảnh Ngẫu Nhiên [5 sao] 50
Beli treo máy [2H] 10
500 lần thám hiểm
Kim Cương 2000
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 20
Rương Rune [Tím] 20
Rương Chiêu Mộ [Tím] 20
Mảnh Tứ Hoàng Ngẫu Nhiên [5 sao] 50
1000 lần thám hiểm
 
Kim Cương 5000
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 50
Rune V 1
Thủy Tinh Tẩy Luyện 10000
Mảnh Tứ Hoàng Tinh Anh [5 sao] 200

                                         Lưu ý: Phần thưởng đạt mốc 1000 lần thám hiểm sẽ được phát qua thư ingame trong vòng 48h kể từ khi sự kiện kết thúc.

Quà Tích Lũy Đạt Mốc All Server

 

MỐC LƯỢT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
50.000
Đá Tiến Bậc 100
Thủy Tinh Tẩy Luyện 200
Kim Cương 200
Tăng Tốc Beli 2h 2
100.000
Đá Tiến Bậc 200
Thủy Tinh Tẩy Luyện 300
Kim Cương 300
Tăng Tốc Beli 2h 3
Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên 20
200.000
Đá Tiến Bậc 300
Thủy Tinh Tẩy Luyện 1500
Kim Cương 500
Tăng Tốc Beli 2h 5
Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên 30
300.000
Đá Tiến Bậc 500
Thủy Tinh Tẩy Luyện 3000
Kim Cương 1000
Tăng Tốc Beli 2h 10
Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên 50
500.000
Đá Tiến Bậc 1
Thủy Tinh Tẩy Luyện 5.000
Kim Cương 3000
Tăng Tốc Beli 2h 20
Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên 100

 

 
Lưu ý: Phần thưởng đạt mốc quay thưởng toàn server sẽ phát cộng dồn các mốc.

 

 

Quà Top BXH Thám Hiểm

TOP PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
TOP 1
(Yêu cầu đạt 600 lượt)
Mảnh Zephyr  400
Rương Chiêu Mộ Cam  300
Bù Nhìn 9* 3
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 4
Mảnh Rune 50000
Thẻ Sưu Tập Tem  300
2
Mảnh Zephyr  300
Rương Chiêu Mộ Cam  250
Bù Nhìn 9* 2
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 3
Mảnh Rune 40000
Thẻ Sưu Tập Tem  200
3
Mảnh Zephyr  200
Rương Chiêu Mộ Cam  200
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 2
Mảnh Rune 30000
Thẻ Sưu Tập Tem  100
4
Mảnh Zephyr  100
Rương Chiêu Mộ Cam  100
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  100
5
Mảnh Zephyr  100
Rương Chiêu Mộ Cam  100
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  100
6
Mảnh Zephyr  100
Rương Chiêu Mộ Cam  100
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  100
7
Mảnh Zephyr  100
Rương Chiêu Mộ Cam  100
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  100
8
Mảnh Zephyr  100
Rương Chiêu Mộ Cam  100
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  100
9
Mảnh Zephyr  100
Rương Chiêu Mộ Cam  100
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  100
10
Mảnh Zephyr  100
Rương Chiêu Mộ Cam  100
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  100