SỰ KIỆN WEB MỞ RƯƠNG KHO BÁU.

Ngày đăng: 25.08.2022

Thời gian

- Thời gian bắt đầu sự kiện: Từ 10h00 ngày 25/08/2022 đến 23h59ngày 01/09/2022

- Thời gian nhận lượt (Nạp Thẻ và nhận lượt): Từ 00h00 ngày 25/08/2022 đến 23h59 ngày 31/08/2022

 

 

Thể Lệ

- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://khobautruyenthuyet.vn/kho-bau-bi-mat

- Thuyền trưởng hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt và tiến hành Mở Rương để nhận được Vé đổi thưởng và nhiều phần quà hấp dẫn.

- Thuyền trưởng dùng Vé đổi thưởng để đổi các Giftcodehấp dẫn tại trang sự kiện.

- Tất cả người chơi tham gia Mở Rương đạt mốc  100.000 - 200.000 - 300.000 - 600.000 - 800.000 lượt sẽ nhận được Quà Toàn Server   (Tính tổng các mốc nhận được & phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc).

- Ngoài ra cá nhân mỗi thuyền trưởng khi quay thưởng tích lũy đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được quà đạt mốc.

 

Quy tắc nhận lượt

Lưu ý:

- Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất

- Chọn chính xác server trước khi nhận lượt chơi, các trường hợp nhận sai lượt vào server khác sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

Nhiệm Vụ Lượt Lưu ý
Đăng nhập mỗi ngày 1 Nhận mỗi ngày
Chia sẻ mỗi ngày 2 Nhận mỗi ngày
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) 1 Đủ điều kiện là nhận

 

Lưu Ý:

- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)

- Số lượt sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game

- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:

- Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)

- Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)

- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Thuyền trưởng có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ.

 

Phần Thưởng Mở Rương

Khi kho báu ngẫu nhiên sẽ nhận được các vật phẩm trong danh sách sau:

STT
Vật phẩm
1
Hộp quà Kho Báu
2 Vé Đổi Thưởng

Đổi Thưởng Giftcode

Thuyền Trưởng sử dụng Vé Đổi Thưởng nhận được để đổi các loại Giftcode:

SỐ LƯỢNG ĐỂ ĐỔI PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN ĐỔI
19 VÉ ĐỔI THƯỜNG
Kim Cương 300
1
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 3
Xu Vòng Quay 3
Thủy Tinh Tẩy Luyện 500
19 VÉ ĐỔI THƯỜNG
Kim Cương 300
1
Beli Treo Máy (4H) 2
Exp Treo Máy (4H) 2
Thủy Tinh Tẩy Luyện 500
19 VÉ ĐỔI THƯỜNG
Kim Cương 300
1
Vé Làm Mới Viễn Chinh 3
Rương Rune Tím 3
Rương Chiêu Mộ Tím 3
29 VÉ ĐỔI THƯỜNG + 1 VÉ ĐỔI VIP
Kim Cương 500
1
Rương Rune Tím 5
Rương Chiêu Mộ Tím 5
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 5
Vé Làm Mới Viễn Chinh 5
49 VÉ ĐỔI THƯỜNG + 2 VÉ ĐỔI VIP
Kim Cương 700
1
Mảnh Ngẫu Nhiên [5 sao] 50
Thủy Tinh Tẩy Luyện 1000
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 10
Beli Treo Máy (4H) 5
Exp Treo Máy (4H) 5
99 VÉ ĐỔI THƯỜNG + 3 VÉ ĐỔI VIP
Kim Cương 1500
1
Thủy Tinh Thế Lực 3
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 20
Mảnh Tứ Hoàng Tinh Anh 50
Thủy Tinh Tẩy Luyện 2000
Xu Vòng Quay Cao Cấp 5

Phần Thưởng Hộp Quà Kho Báu

Khi mở hộp quà kho báu sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

STT Vật phẩm Số lượng rút 1 lần
1 Beli 10000
2 Thẻ Chiêu Mộ Thường 1
3 Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 1
4 Tăng Tốc EXP 30p 1
5 Tăng Tốc Beli 30p 1
6 Xu Vòng Quay Thường 1
7 Xu Vòng Quay Cao Cấp 1
8 Đá Tiến Bậc 50
9 Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên 1
10 Mảnh Rune 50
11 Thủy Tinh Tẩy Luyện 200

 

 

Quà Mốc Tích Lũy Cá Nhân

MỐC PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
50 lần mở Rương
Kim Cương 200
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 1
Xu Vòng Quay 3
100 lần mở rương
Kim Cương 200
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 3
Mảnh Ngẫu Nhiên [5 sao] 20
Beli treo máy [0.5H] 3
200 lần mở rương
Kim Cương 500
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 5
Rương Chiêu Mộ [Tím] 3
Mảnh Ngẫu Nhiên [5 sao] 30
300 lần mở rương
Kim Cương 1000
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 10
Rương Chiêu Mộ [Tím] 10
Mảnh Ngẫu Nhiên [5 sao] 50
Beli treo máy [2H] 10
500 lần mở rương
Kim Cương 2000
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 20
Rương Rune [Tím] 20
Rương Chiêu Mộ [Tím] 20
Mảnh Tứ Hoàng Ngẫu Nhiên [5 sao] 50
1000 lần mở rương
 
Kim Cương 5000
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 40
Rune V 1
Thủy Tinh Tẩy Luyện 10000
Mảnh Tứ Hoàng Tinh Anh [5 sao] 100

                                         Lưu ý: Phần thưởng đạt mốc 1000 lần kho báu sẽ được phát qua thư ingame trong vòng 48h kể từ khi sự kiện kết thúc.

Quà Tích Lũy Đạt Mốc All Server

 

MỐC LƯỢT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
100.000
Đá Tiến Bậc 100
Thủy Tinh Tẩy Luyện 200
Kim Cương 200
Tăng Tốc Beli 2h 2
200.000
Đá Tiến Bậc 200
Thủy Tinh Tẩy Luyện 300
Kim Cương 300
Tăng Tốc Beli 2h 3
Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên 20
300.000
Đá Tiến Bậc 300
Thủy Tinh Tẩy Luyện 1500
Kim Cương 500
Tăng Tốc Beli 2h 5
Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên 30
600.000
Đá Tiến Bậc 500
Thủy Tinh Tẩy Luyện 3000
Kim Cương 1000
Tăng Tốc Beli 2h 10
Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên 50
800.000
Đá Tiến Bậc 1
Thủy Tinh Tẩy Luyện 5.000
Kim Cương 3000
Tăng Tốc Beli 2h 20
Mảnh Đồng Đội 5* Ngẫu Nhiên 100

 

 
Lưu ý: Phần thưởng đạt mốc quay thưởng toàn server sẽ phát cộng dồn các mốc.

 

 

Quà Top BXH Mở Kho Báu

TOP PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
TOP 1
(Yêu cầu đạt 600 lượt)
Mảnh Đô Đốc Akainu 300
Rương Chiêu Mộ Cam  150
Bù Nhìn 9* 3
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 4
Mảnh Rune 50000
Thẻ Sưu Tập Tem  200
2
Mảnh Đô Đốc Akainu 200
Rương Chiêu Mộ Cam  100
Bù Nhìn 9* 2
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 3
Mảnh Rune 40000
Thẻ Sưu Tập Tem  150
3
Mảnh Đô Đốc Akainu 100
Rương Chiêu Mộ Cam  50
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 2
Mảnh Rune 30000
Thẻ Sưu Tập Tem  100
4
Mảnh Kaido 100
Rương Chiêu Mộ Cam  50
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  50
5
Mảnh Đô Đốc Akainu 100
Rương Chiêu Mộ Cam  50
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  50
6
Mảnh Đô Đốc Akainu 100
Rương Chiêu Mộ Cam  50
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  50
7
Mảnh Đô Đốc Akainu 100
Rương Chiêu Mộ Cam  50
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  50
8
Mảnh Đô Đốc Akainu 100
Rương Chiêu Mộ Cam  50
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  50
9
Mảnh Đô Đốc Akainu 100
Rương Chiêu Mộ Cam  50
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  50
10
Mảnh Đô Đốc Akainu 100
Rương Chiêu Mộ Cam  50
Bù Nhìn 9* 1
Rương Chọn TB [Đỏ 4 sao] 1
Mảnh Rune 20000
Thẻ Sưu Tập Tem  50