[Sự kiện ] Sự Kiện Web: Hái Lộc Chào Xuân.

Ngày đăng: 28.01.2022

Thời gian

- Thời gian bắt đầu sự kiện: Từ 10h00 ngày 28/01/2022 đến 23h59ngày 10/02/2022

- Thời gian nhận lượt (Nạp Thẻ và Nhiệm Vụ): Từ 00h00 ngày 28/01/2022 đến 23h59 ngày 09/02/2022

 

Thể Lệ

- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia săn quà. Link trang sự kiện: https://khobautruyenthuyet.vn/hailocchaoxuan

- Thuyền trưởng hoàn thành các Nhiệm Vụ Nhận Lượt và tiến hành Hái Lộc để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

- Tất cả người chơi tham gia Hái Lộc đạt mốc 200.000 - 300.000 - 400.000 -500.000 - 1.000.000 lượt sẽ nhận được Quà Toàn Server (Chỉ tính mốc quà cao nhất đạt được & phát sau 72h kể từ khi sự kiện kết thúc).

- Kết thúc sự kiện, TOP 10 thuyền trưởng có tên trên BXH sự kiện sẽ nhận được những phần quà giá trị.

- Ngoài ra cá nhân mỗi thuyền trưởng khi hái lộc tích lũy đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được quà đạt mốc.

 

Quy tắc nhận lượt

Lưu ý:

- Nếu dùng thiết bị điện thoại, hãy sử dụng trình duyệt web Google Chrome để tham gia sự kiện tốt nhất

- Chọn chính xác server trước khi nhận lượt chơi, các trường hợp nhận sai lượt vào server khác sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

Nhiệm Vụ Lượt Lưu ý
Đăng nhập mỗi ngày 1 Nhận mỗi ngày
Chia sẻ mỗi ngày 2 Nhận mỗi ngày
Nạp Thẻ (18.000 VNĐ) 1 Đủ điều kiện là nhận

 

Lưu Ý:

- Sau khi Nạp Thẻ Vào Game truy cập vào trang sự kiện chọn mục Thêm Lượt, sau đó nhấn vào Nhận Lượt để hệ thống cập nhật Lượt tương ứng (trường hợp có quá nhiều người chơi tham gia hệ thống có thể cập nhật chậm từ 10 - 30 phút)

- Số lượt sẽ được tính khi Tài Khoản Nạp Vào Game theo số tiền quy định bằng hình thức Đổi GOSU và Nạp In-App Trong Game

- Đối với lượt Nạp 18.000 VNĐ = 1 lượt chơi vào Game sẽ tính như sau:

- Nạp ở trang PAY GOSU: 180 GOSU = 18.000 VNĐ = 1 lượt (Ví dụ nạp 1 lần gói 36.000 thì sẽ được 2 lượt)

- Nạp trực tiếp In-App: Dựa theo giá trị hiển thị của Gói Trong Game (VD: Khi nạp gói 100 Kim Cương sẽ tốn 22.000 VNĐ thì hệ thống sẽ ghi nhận 18.000 VNĐ và 4.000 VNĐ sẽ tính vào lượt sau)

- Ở một số thiết bị điện thoại có thể giao diện hiển thị không đầy đủ, vì vậy Thuyền trưởng có thể XOAY NGANG MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI để hiển thị đầy đủ

 

Phần Thưởng Hái Lộc

Khi hái lộc ngẫu nhiên sẽ nhận được các vật phẩm trong danh sách sau:

Phần Thưởng Số Lượng
Rương Hái Lộc 1
Chữ Mừng 1
Chữ Xuân 1
Chữ Nhâm 1
Chữ Dần 1
Chữ 2022 1

 

Phần Thưởng Đạt Mốc Toàn Server

MỐC LƯỢT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
200.000
Đá Tiến Bậc 100
Exp Đồng Đội 500,000
Kim Cương 500
Tăng Tốc Beli 2h 3
300.000
Đá Tiến Bậc 200
Exp Đồng Đội 1,000,000
Kim Cương 1000
Tăng Tốc Beli 2h 6
400.000
Đá Tiến Bậc 500
Exp Đồng Đội 2,000,000
Kim Cương 2000
Mảnh Đồng Đội 5 Sao 50
Tăng Tốc Beli 2h 12
500.000
Đá Tiến Bậc 1000
Exp Đồng Đội 3,000,000
Kim Cương 3000
Mảnh Đồng Đội 5 Sao 100
Tăng Tốc Beli 2h 24
1.000.000 Đá Tiến Bậc 2000
Exp Đồng Đội 5,000,000
Kim Cương 5000
Mảnh Đồng Đội 5 Sao 150
Tăng Tốc Beli 2h 40

 

 
Lưu ý: Phần thưởng đặt mốc hái lộc toàn server chỉ tính mốc cao nhất (không cộng dồn)
 

Phần Thưởng Cá Nhân

Thưởng Tích Lượt Hái Lộc

MỐC LƯỢT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
50
Kim Cương 300
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 10
Xu Vòng Quay Thường 10
100
Kim Cương 500
Mảnh Đồng Đội 5 Sao 20
Rương Chiêu Mộ Tím 10
200
Kim Cương 1000
Mảnh Đồng Đội 5 Sao 30
Rương Chiêu Mộ Tím 10
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 10
400
Kim Cương 2000
Mảnh Đồng Đội 5 Sao 50
Rương Rune Tím 15
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 15
600
Kim Cương 3000
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Ngẫu Nhiên 50
Rương Rune Tím 40
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp 40
Rương Bộ Cam 4 Sao 1

 

Thưởng Đổi Chữ

Bộ Chữ Phần Thưởng Giới Hạn Đổi
MỪNG + XUÂN
Thẻ Chiêu Mộ Thường x1
99
20 Kim Cương
NHÂM + DẦN
Xu Vòng Quay x1
99
20 Kim Cương
MỪNG + XUÂN + 2022
Rương Chiêu Mộ [Tím] x5
5
200 Kim Cương
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp x2
NHÂM + DẦN + 2022
Rương Rune [Tím] x5
5
200 Kim Cương
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp x2
MỪNG + XUÂN + NHÂM + DẦN
Kim Cương x100
5
Rương Chiêu Mộ [Tím] x2
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp x1
MỪNG + XUÂN + NHÂM + DẦN + 2022
Kim Cương x300
5
Rương Rune [Tím] x5
Rương Chiêu Mộ [Tím] x5
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp x10

 

Thưởng Đua TOP Xếp Hạng Hái Lộc

TOP PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
TOP 1
(Yêu cầu đạt 600 lượt)
IPhone 13 ProMax 256GB 1
Mảnh Tướng Shanks 300
Rương Chọn Trang Bị Đỏ 4 Sao 4
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Random 500
Rune V 1
Mảnh Rune 50000
Hồn Biển 15000
2
Mảnh Tướng Shanks 250
Rương Chọn Trang Bị Đỏ 4 Sao 3
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Random 350
Rune V 1
Mảnh Rune 40000
Hồn Biển 10000
3
Mảnh Tướng Shanks 200
Rương Chọn Trang Bị Đỏ 4 Sao 2
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Random 300
Rune V 1
Mảnh Rune 35000
Hồn Biển 10000
4
Mảnh Tướng Shanks 100
Bộ Trang Bị Đỏ 3 Sao 1
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Random 250
Rune IV 1
Mảnh Rune 30000
Hồn Biển 8000
5
Mảnh Tướng Shanks 100
Bộ Trang Bị Đỏ 3 Sao 1
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Random 200
Rune IV 1
Mảnh Rune 25000
Hồn Biển 8000
6
Mảnh Tướng Shanks 100
Bộ Trang Bị Đỏ 3 Sao 1
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Random 150
Rune IV 1
Mảnh Rune 20000
Hồn Biển 8000
7
Mảnh Tướng Shanks 100
Bộ Trang Bị Đỏ 3 Sao 1
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Random 100
Rune IV 1
Mảnh Rune 15000
Hồn Biển 5000
8
Mảnh Tướng Shanks 100
Bộ Trang Bị Đỏ 3 Sao 1
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Random 50
Rune IV 1
Mảnh Rune 10000
Hồn Biển 5000
9
Mảnh Tướng Shanks 100
Bộ Trang Bị Đỏ 3 Sao 1
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Random 50
Rune IV 1
Mảnh Rune 10000
Hồn Biển 5000
10
Mảnh Tướng Shanks 100
Bộ Trang Bị Đỏ 3 Sao 1
Mảnh Đồng Đội Tứ Hoàng Random 50
Rune IV 1
Mảnh Rune 10000
Hồn Biển 5000

 

Thông tin quà đua top

VẬT PHẨM MÔ TẢ
IPhone 13 Pro Max 256GB
Rương Hái Lộc Mở rương ngẫu nhiên sẽ nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Beli x10000
Thẻ Chiêu Mộ Thường x1
Thẻ Chiêu Mộ Cao Cấp x1
Tăng Tốc EXP 30p x1
Tăng Tốc Beli 30p x1
Xu Vòng Quay Thường x1
Xu Vòng Quay Cao Cấp x1
Đá Tiến Bậc x50
Mảnh Wano Usopp x1
Mảnh Rune x50
Mảnh Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên x1
Mảnh Wano Brook x1