QUÀ ĐĂNG NHẬP 8 NGÀY.

Ngày đăng: 30.11.2021

Trong thời gian trải nghiệm Kho Báu Truyền Thuyết, các Thuyền Trưởng khi đăng nhập hằng ngày sẽ có cơ hội nhận quà liên tục trong 8 ngày hấp dẫn. Chi tiết quà như sau:

NGÀY VẬT PHẨM
1 Kim Cương x200
2 Thẻ Tướng Jinbe
3 Thẻ Chiêu Mộ Đồng Đội Cao Cấp x10
4 Rương Trang Bị Vàng
5 Xu Vòng Quay Cao Cấp x1
6 Rune III x1
7 Thủy Tinh Thế Lực x1
8 Thẻ Tướng Doflamingo